Thứ Năm , Tháng Năm 30 2024

Admin

Van điện Azbil 363-301-10B2

Van điện Azbil 363-301-10B2 Van điện 363-401-00B0 Van điện 363-401-10B2 Van điện 363-401-00B2 Van điện 363-400-10B2 Van điện 363-400-00B2 Van điện 363-400-00B0 Van điện 363-300-00B0 Van điện 363-300-00B2 Van điện 363-301-00B0 Van điện 363-301-10B2 Van điện 363-301-00B2 Van điện 363-301-01B2 Van điện 368-800-00B0 Van điện 368-800-10B0 Van điện 368-800-00B2 Van …

Read More »

Bộ điều khiển C10S0DTA0000

Bộ điều khiển C10S0DTA0000 Yamatake SDC 10 model: C10S0DTA0000 C15MTR0RA0100, C15MTR0RA0100, C15MTR0TA0100, C15MTV0TA0100, C15MTV0RA0100, C15MTR0RA0100, C15MTRORA0100, C15MTROTA0100, C15MTVOTA0100, C15MTVORA0100, C15TR0RA0100, C15TR0TA0100, C15TV0TA0100, C15TV0RA0100, C205GA00101, C25TV0UA1000, C26TC0UA1000, C305GA050200, C312GA000100, C315GA000100, C35TV0UA1000, C35TVVUA1400, C36TC0UA1000, C36TCOUA1200, C36TR0UA1000, C36TR1UA1000, C36TV0UA1200, C36TVCUA2200;C312GA000500C, 305GA000100, C205GA004D1, C200DA00001, C205GA00201, C306DD00201, C306DA000300, R312GA000300, C312GA000100, C40L6D0AS050D0,DMC50CS40000M003, DMC50ME20000M001, C10T0DTA0000, C10T0DTA0100, C10T6DTA0200, …

Read More »

Bộ điều khiển BC-R25C2J0500

Bộ điều khiển mỏ đốt BC-R25C2J0500 Thông số kỹ thuật Azbil BC-R25C2J0500 Document Name Model No. Document No. BC-R35 Series Burner Controllers BC-R35 CP-SS-1896E BC-R25 Series Burner Controllers BC-R25 CP-SS-1895E Document Name Model No. Document No. Burner Controller BC-R Series Circuit Information BC-R series CP-SP-1372E BC-R35 Series Burner Controller User’s …

Read More »

Đồng hồ đo lưu lượng khí CMG400P025100100

Đồng hồ đo lưu lượng khí CMG400P025100100 ●2位置式単パイロット 形式番号 管接続 ねじ 有効断面積(mm²) < CV値 > EXポート 管接続 ねじ 質量 (kg) IN-OUT OUT-EX IN→01 IN→02 01→EX 02→EX 463-200-10BM Rc1/4 42.5 <2.3> 42.5 <2.3> 53 <2.8> 53 <2.8> Rc1/2 1.4 463-300-10BM Rc3/8 56 <3.0> 56 <3.0> 67 <3.6> 80 <4.3> 463-400-10BM Rc1/2 …

Read More »

Bộ điều khiển C26TC0UA10D0

Bộ điều khiển nhiệt độ C26TC0UA10D0 Bộ điều khiển C26TC0UA10Y0 Bộ điều khiển C26TC0UA1100 Bộ điều khiển C26TC0UA11D0 Bộ điều khiển C26TC0UA1200 Bộ điều khiển C26TC0UA12D0 Bộ điều khiển C26TC0UA12Y0 Bộ điều khiển C26TC0UA2000 Bộ điều khiển C26TC0UA20D0 Bộ điều khiển C26TC0UA20L0 Bộ điều khiển C26TC0UA2100 Bộ điều khiển C26TC0UA21D0 …

Read More »

Bộ điều khiển C25TR0UA4100

Bộ điều khiển C25TR0UA4100 Bộ điều khiển C25TC0UA1000 Bộ điều khiển C25TC0UA1000 Bộ điều khiển C25TC0UA10D0 Bộ điều khiển C25TC0UA10Y0 Bộ điều khiển C25TC0UA1100 Bộ điều khiển C25TC0UA11D0 Bộ điều khiển C25TC0UA11Y0 Bộ điều khiển C25TC0UA1200 Bộ điều khiển C25TC0UA12D0 Bộ điều khiển C25TC0UA12Y0 Bộ điều khiển C25TC0UA2000 Bộ điều …

Read More »

Azbil PYY-604-921

Azbil PYY-604-921 AVP301-XSD4A-1XKG-W AVP100-H AVP100-H-W AVP102-H AVP201-PBD5A-1WXX-W AVP201 AVP201 SVP100 SVP200 AVP100-H AVP100-H-W AVP102-H AVP300-RSD3A-XXDX-X AVP300-RSD4A AVP300-RSD4A-1XXXX AVP301-RSD3A AVP301-RSD4A AVP301-RSD4A-1 AVP301-XSD4A-1XXX AVP302-FSD3A AVP302-PSD2A-1CYQ-X AVP302-FBD1A-1D AVP302-FBD4A-XXXX-W AVP201 AVP201 83157235-001 AVP100-H AVP100-H-W AVP102-H AVP201-PBD5A-1WXX-W AVP201 AVP201 AVP202-PSD3A-XTXX-X AVP300-ESD2B-1CYQ-X AVP300-ESD2C-1CYT-X AVP300-ESD3B-1CYQ-X AVP300-RSD2A AVP300-RSD3A-XXDX-X AVP300-RSD4A AVP300-RSD4A-1XXXX AVP301-RSD3A AVP301-RSD4A AVP301-RSD4A-1 AVP301-XSD4A-1XXX AVP302-FSD3A AVP302-PSD2A-1CYQ-X PROD:R-9G023-41-070 AVP302-FBD1A-1D …

Read More »

Cảm biến FL7M-14J6ND-CN03Z

Cảm biến FL7M-14J6ND-CN03Z Cảm biến FL7M-14J6ND-CNZ Cảm biến FL7M-14J6ND-L5Z Cảm biến FL7M-14J6ND-Z Cảm biến FL7M-14K6N-CNZ Cảm biến FL7M-14K6N-L5Z Cảm biến FL7M-14K6N-Z Cảm biến FL7M-15W6 Cảm biến FL7M-15W6-CN03 Cảm biến FL7M-15W6-CN03B Cảm biến FL7M-15W6W-CN03 Cảm biến FL7M-15W6W-CN03B Cảm biến FL7M-15Y6 Cảm biến FL7M-15Y6-CN03 Cảm biến FL7M-1P5A6-CN03Z Cảm biến FL7M-1P5A6-L5Z Cảm biến …

Read More »

Công tắc hành trình Azbil

Công tắc hành trình Azbil LIMIT SWITCH SL1-PAC3 Azbil LIMIT SWITCH SL1-AAC3 Azbil PROXIMITY SWICH FL7M-2J6HD-L5 Azbil LIMIT SWITCH SL1-AAC1 Azbil LIMIT SWITCH SL1-B AC2 Azbil PROXIMITY SWICH FL7M-4W6 Azbil LIMIT SWITCH SL1-DAC5 Azbil LIMIT SWITCH SL1-PAG3 Azbil LIMIT SWITCH SL1-PAC1 Azbil LIMIT SWITCH SL1-AAD2 Azbil LIMIT SWITCH SL1-TFXC2 Azbil …

Read More »

Bộ điều khiển C15MTR0TA0100

Bộ điều khiển C15MTR0TA0100 C35TR0UA6000 C35TR0UA6100 C35TR0UA6200 C35TR0UA6300 C35TR0UA64D0 C35TR0UD1000 C35TR0UD10D0 C35TR0UD11D0 C35TR0UD1200 C35TR0UD1300 C35TR0UD2000 C35TR0UD3300 C35TR1UA1000 C35TR1UA10D0 C35TR1UA10K0 C35TR1UA10T0 C35TR1UA10Y0 C35TR1UA1100 C35TR1UA11D0 C35TR1UA11Y0 C35TR1UA1200 C35TR1UA12D0 C35TR1UA12Y0 C35TR1UA1300 C35TR1UA13B0 C35TR1UA13D0 C35TR1UA13K0 C35TR1UA13Y0 C35TR1UA1400 C35TR1UA14D0 C35TR1UA14Y0 C35TR1UA2000 C35TR1UA20D0 C35TR1UA20Y0 C35TR1UA2100 C35TR1UA21D0 C35TR1UA21Y0 C35TR1UA2200 C35TR1UA22D0 C35TR1UA22Y0 đại lý C15MTR0TA0100 | nhà phân …

Read More »