Thứ Hai , Tháng Năm 20 2024

Tag Archives: C15MTV0TA0100

Công tắc hành trình 6LS1-J

Công tắc hành trình 6LS1-J Bộ điều khiển C10T0DTA0100 Bộ điều khiển C10T0DRA0100 Bộ điều khiển C10T6DTA0500 Bộ điều khiển C15TR0RA0100 Bộ điều khiển C40B5G4AS09200 Bộ điều khiển C15MTV0TA0100 Bộ điều khiển C15TV0TA0100 Bộ điều khiển C15MTVORA0100 Bộ điều khiển C15TR0TA0100 Bộ điều khiển C15TV0RA0100 Bộ điều khiển C15MTR0TA0100 Bộ …

Read More »

Bô điều khiển SDC40B

Bô điều khiển hiển thị số SDC40B Thông số kỹ thuật bộ điểu khiển Azbil SDC40B Model: C40B5GAS091D0 Oder code: C40B5G4AS091D0 The SDC40B Digital Indicating Controller is a single loop digital controller for controlling temperature, pressure, flow rates, levels, PH variables, etc. A compact instrument with PID control and various …

Read More »

Bộ đánh lửa Azbil S720A200-GHA

Bộ đánh lửa Azbil S720A200-GHA S720A100-OHA S720A100-OHA S720A100-OFA S720A100-OHL50 S720A200-OHA S720A200-OFA S720A200-OHL50 S720A100-GHA S720A200-GHA C15TV0TA0100 C15TV0RA0100 C15TR0TA0100 C15TR0RA0100 C15TC0RA0100 0~20mA C15TC0TA0100 0~20mA C15MTV0TA0100 C15MTV0RA0100 C15MTR0TA0100 C15MTR0RA0100 C15TC0RA0100 0~20mA C15TC0TA0100 0~20mA C10T0DTA0100 C15MTR0TA0100 đại lý S720A200-GHA | nhà phân phối S720A200-GHA | đại lý azbil S720A200-GHA

Read More »