Thứ Năm , Tháng Năm 30 2024

Bô điều khiển SDC40B

Bô điều khiển hiển thị số SDC40B

Thông số kỹ thuật bộ điểu khiển Azbil SDC40B
Model: C40B5GAS091D0
Oder code: C40B5G4AS091D0

The SDC40B Digital Indicating Controller is a single loop digital controller for controlling temperature, pressure, flow rates, levels, PH variables, etc.

A compact instrument with PID control and various auxiliary functions, it offers instrumentation control with a high level of cost performance. The Smart Loader Package allows the user to design any combination of functions.

SDC15

C15TV0TA0100 , C15TV0RA0100 , C15TR0TA0100 , C15TR0RA0100

C15MTV0TA0100, C15MTR0TA0100, C15MTR0RA010, C15MTV0RA0100

C15TVOTD0300, C15TR0TA01D0, C15TC0TA0100, C15TC0TA0300

SDC20 48*96mm ±0.3%FS C205GA00101

SDC21 96*96mm ±0.3%FS C215GA00101

SDC30 48*96mm ±0.2%FS C305GA00100

SDC31 96*96mm ±0.2%FS C315GA00100/C312GA00100

SDC25, SDC35, SDC26, SDC36

đại lý SDC40B | nhà phân phối SDC40B | đại lý azbil SDC40B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *