Thứ Ba , Tháng Bảy 16 2024

Tag Archives: C15MTR0RA010

Bô điều khiển SDC40B

Bô điều khiển hiển thị số SDC40B Thông số kỹ thuật bộ điểu khiển Azbil SDC40B Model: C40B5GAS091D0 Oder code: C40B5G4AS091D0 The SDC40B Digital Indicating Controller is a single loop digital controller for controlling temperature, pressure, flow rates, levels, PH variables, etc. A compact instrument with PID control and various …

Read More »