Thứ Ba , Tháng Bảy 16 2024

Tag Archives: CMG400P025100100

Đồng hồ đo lưu lượng khí CMG400P025100100

Đồng hồ đo lưu lượng khí CMG400P025100100 ●2位置式単パイロット 形式番号 管接続 ねじ 有効断面積(mm²) < CV値 > EXポート 管接続 ねじ 質量 (kg) IN-OUT OUT-EX IN→01 IN→02 01→EX 02→EX 463-200-10BM Rc1/4 42.5 <2.3> 42.5 <2.3> 53 <2.8> 53 <2.8> Rc1/2 1.4 463-300-10BM Rc3/8 56 <3.0> 56 <3.0> 67 <3.6> 80 <4.3> 463-400-10BM Rc1/2 …

Read More »