Thứ Ba , Tháng Bảy 16 2024

Cảm biến FL7M-3J6HD

Cảm biến FL7M-3J6HD

Thông số kỹ thuật cảm biến Azbil FL7M-3J6HD

đại lý FL7M-3J6HD | nhà phân phối FL7M-3J6HD | cảm biến azbil

FL7M-3J6HD Key Features
DC 2-Wire FL7M-3J6HD prox switch
5-meter, oil-resistant cable (L5 designation in part number)
Stable sensing area shown by the setting indicator
Rigid housing allows higher mounting torque
Firefly glow indicator lamp can be seen from any direction
Waterproof sealed to IP67G standard
Low 0.55 mA current consumption
FL7M3J6HD has a fast 2 kHz response time
3-meter FL7M-3J6HD-L3
5 -meter FL7M-3J6HD-L5
10-meter FL7M-3j6HD-L10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *